Stödstrumpor och kompressionsstrumpor

Vad är skillnaden på stödstrumpor och kompressionsstrumpor?

Ofta använder vi ordet stödstrumpa generellt och då menar vi både stödstrumpor och kompressionsstrumpor.

Skillnaden mellan stödstrumpor och kompressionsstrumpor är vilket tryck de ger benet och hur trycket är fördelat.

Stödstrumpor använder du i förebyggande syfte när du har tunga och trötta ben, eller kanske ska flyga en längre sträcka. Stödstrumporna har ett jämnt tryck och en stum väv som stödjer benet.

Kompressionsstrumpor har ett högre tryck vid fotleden och detta avtar sedan uppåt. Kompressionsstrumpor ger oftast ett högre tryck och har även en väv som masserar benet när du rör på dig. Massagen gör att blodcirkulationen blir bättre.

När och hur ska jag använda stödstrumpor

Eftersom många använder ordet stödstrumpor oavsett om strumporna har kompressionseffekt eller inte så är det viktigt att du verkligen kollar egenskaperna hos strumpan.

Ofta står det stödstrumpa med kompression i produkttexter istället för kompressionsstrumpor.

När det gäller medicinska kompressionsstrumpor så är dessa oftast förskrivna av medicinsk personal och dessa använder du när du har specifika problem som cirkulationsproblem, blodpropp etc.

Det som kallas kompressionsstrumpor används allt mer vid träning för att hjälpa musklerna till en snabbare återhämtning. Genom att cirkulationen i benen ökar så går det snabbare för musklerna att återhämta sig.

Att använda stödstrumpor med kompression är bra, inte bara vid träning. Oavsett om du står eller sitter mycket under dagen kan stödstrumpor hjälpa dig. Brukar du få svullna ben framåt eftermiddagen kan stödstrumpor med kompression avhjälpa detta.

Tidigare har det varit vanligt att man använder stödstrumpor när man flyger. Men i själva verket är det även här bättre med kompression i strumporna. Eftersom stödstrumpor har ett jämnt tryck över vaden så kan man inte garantera att blodet ändå samlas i vaderna. Kompressionsstrumpornas tryck är ju störst vid ankeln och minskar sedan uppåt knät. Detta gör att blodet inte kan rinna tillbaks ner mot ankeln.